Finansinės ataskaitos

PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
  • FINANSINĖS ATASKAITOS

  • BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS
  • FINANSINĖS BŪKLĖS IR VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS