Mokyklos socialinis pasas

PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
 • Mokyklos pavadinimas: Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras

  Mokinių skaičius: 25 ( iš jų 2 ikimokyklinukai)

  Įkūrimo metai: 1993 m.

  Mokyklos tipas: bendrojo lavinimo mokykla, teikianti specialųjį pradinį, specialųjį pagrindinį mokymą ir vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

  Vykdoma papildoma veikla – teikiamos dienos socialinės globos paslaugos.

  Turimos licencijos:

  Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia;

  Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia;

  Įstaigos asmens sveikatos priežiūros: antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – vaikų neurologijos, slaugos – bendrosios slaugos, kitos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros – kineziterapijos.

 • Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais:

  • Panevėžio Jaunuolių dienos centras;
  • Panevėžio lopšelis – darželis „Vaikystė“;
  • Panevėžio Moksleivių namai;
  • Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija;
  • Huso miesto sandraugos komitetas;
  • Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras.
 • Tradiciniai mokyklos renginiai:

  • Rugsėjo 1 – osios šventė;
  • Dėdės Rudenėlio šventė;
  • Kalėdos;
  • Sausio 13 – osios minėjimas;
  • Vasario 16-osios;
  • Kaziuko mugė;
  • Vaikų Velykėlės;
  • „Kiemo draugų šventė“.
 • Dalyvavimas projektuose per pastaruosius 2 metus:

  • Projektas „Sveikas esu – gryname ore judu“. Projekto tikslas – tenkinti ir žadinti vaikų poreikį judėti, skatinti fizinį aktyvumą gryname ore, pasitelkiant įvairias priemones. 2016 m.
  • Projektas „Draugystės ratas“. Projekto tikslas – skatinti įvairių ugdymo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, draugystę. 2015/2016 m.
  • Projektas „ Tūkstantis saulučių šildo Mūsų širdeles“; Tikslas – mokyti nuoširdžiai ir geranoriškai bendrauti įvairaus intelekto ir amžiaus vaikus. 2014/2015 m. m;
  • Projektas „Augsiu sveikas“. Tikslas – ugdyti sveiką gyvenimo būdą. 2014m.