Mokykla

  • Centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcis centras; kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems vaikams; pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams; pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams. Centras vykdo individualizuotas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas. Centre vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas.