Mokytojai

    • Lavinamųjų klasių mokytojas ugdo mokinius pagal pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programas. Padeda mokiniams įgyti tokių kompetencijų, kurios padėtų jiems geriau orientuotis aplinkoje ir sudarytų pagrindą tolimesniam savarankiškam gyvenimui, ugdymą organizuoja veiklomis (pažintinė, komunikacinė, orientacinė, meninė ir kitos veiklos), kad mokinys patirtų sėkmę, pagal gebėjimus ir galias įgytų savarankiškumo įgūdžių ir gebėtų integruotis į visuomenę.
    • Judesio korekcijos mokytojas veda pamokas ir individualius užsiėmimus. Tarpininkauja pritaikant kompensacinę techniką ir ortopedine priemones. Teikia rekomendacijas ir konsultuoja ugdytinių šeimos narius bei centro darbuotojus gydomosios kūno kultūros ir masažo klausimais.
    • Ikimokyklinio ugdymo mokytojas organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo (si) poreikius, specialiojo ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo tikslus, uždavinius, standartus, siekia vaiko ugdymo darnos, pažangos, ugdyti socialinius įgūdžius, siekia užtikrinti vaikų ugdymo tęstinumą specialiojo ugdymo įstaigose, vykdančiose specialųjį ugdymą mokyklinio amžiaus vaikams.