Pagalbos mokiniui specialistai

    • LOGOPEDAS Logopedinės pratybos mūsų centre vyksta vieną kartą savaitėje. Jų metu yra lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, dėmesys. Tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės, laiko suvokimai bei tikslinami smulkiosios motorikos įgūdžiai. Logopedinių pratybų metu naudojamos įvairios priemonės – paveikslėliai, loto, dėlionės, garsą, šviesą skleidžiantys žaislai, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai. Taip pat naudojama ir pagalbinė komunikacija – simboliai. Su vaikais yra dirbama individualiai. Taip pat yra teikiama reikalinga informacija vaikų tėvams (globėjams).
    • SOCIALINIS PEDAGOGAS padeda įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą,užtikrina jo saugumą mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.