Socialinės paslaugos

  • Neįgaliems vaikams ir neįgaliems suaugusiems asmenims yra teikiamos dienos socialinės globos paslaugos teisės aktų nustatyta tvarka. Centre dirba socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai, kurie planuoja ir organizuoja socialinį darbą grupėje, derinant tarpusavyje ugdymą, priežiūrą ir globą, individualizuojant tikslus ir turinį, atsižvelgiant į bendrą grupės specifiką ir individualius kiekvieno ugdytinio poreikius, gebėjimus bei įstaigos ypatumus. Socialinis darbuotojas organizuoja ir koordinuoja grupės socialinių darbuotojų padėjėjų darbą,