Paslaugos

PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
 • Mokykla

  • Lavinamųjų klasių mokytojai, judesio korekcijos mokytojai

    

   Mokytojai
  • Logopedas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, tiflopedagogas

   Pagalbos mokiniui specialistai

  Socialinės paslaugos

  • Taikomas dietinis maitinimas

   Maitinimo paslaugos
  • Atvežimas į centrą ir iš jo į namu, yra lydintis asmuo

   Pavežėjimo paslaugos
  • Tėvų pageidavimu veikia naktinė grupė

   Nakvynės paslaugos
  • Papildoma socialinė paslauga

   Laikinas apnakvindinimas
  • Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama pagalba

   Dienos socialinė globa
  • Be tėvų globos likusiems vaikams su negalia

   Trumpalaikė socialinė globa
  • Slaugytojų, BPG, odontologo priežiūra

   Medicininės paslaugos
  • Paslaugų visuma, kurios yra teikiamos nuolat

   Bendros socialinės paslaugos