SKELBIAMAS KONKURSAS APSKAITININKO PAREIGOMS UŽIMTI

sausio 14, 2019
Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga,

Algirdo g. 31, LT-35243 Panevėžys, centro kodas – 148209637,

skelbia konkursą apskaitininko pareigoms užimti (1 etatas).

 

Pareigybės lygis – B

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

 

Turto ir paslaugų pirminių apskaitos dokumentų rengimas bei kontrolė. Pajamų už suteiktas paslaugas apskaičiavimas bei ataskaitų sudarymas.

 

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

·         turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimas, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų;

·         gebėti dirbti kompiuteriu, skaičiavimo technika;

·         gerai mokėti lietuvių kalbą;

·         išmanyti buhalterinės apskaitos pagrindus;

·         mokėti pildyti pirminių apskaitos dokumentų formas, apskaičiuoti duomenis ir sudaryti ataskaitas;

·         žinoti buhalterijos dokumentų forminimo tvarką ir reikalavimus.

 

Privalumai:

·         turima kvalifikacija ir darbo patirtis biudžetinės įstaigos buhalteriniame darbe;

·         rekomendacijos.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą);
  • Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 25 d

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  
(www.vataras.lt
)

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama tel. 8 45 436744, elektroniniu paštu pan.smdc@gmail.com arba tel. +370 686 79564.

 

SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI