Svarstymui teikiama Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Dainė Šilienės 2020 metų veiklos ataskaita. Centro bendruomenės nariai kviečiami teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo centro tarybos pirmininkei Rasai Monvilienei el. paštu rasa.montviliene1@gmail.com iki 2021 m. sausio 30 d.

sausio 21, 2021
DĖMESIO!!!