• Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras

  Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat tai –  dienos socialinės globos įstaiga vaikams ir suaugusiems. 
  • ADRESAS

   Algirdo g. 31,
   LT-35243 Panevėžys

  • TELEFONAS

   Tel. 845 43 67 44
   Tel. +370 682 23988

  • ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

   I – IV: 8.00 – 17.00 val.
   V: 8.00 – 15.45 val.
   Pietūs: 12.00 – 12.45 val.

 • Paslaugos

  PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
  • UGDYMAS
  • SOCIALINĖS PASLAUGOS
  • VIZIJA

   Demokratizuota įstaiga, užtikrinanti vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių kokybišką ugdymą bei vykdanti jų medicininę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti visaverčiais visuomenės nariais.

  • MISIJA

   Puoselėti visas neįgalaus centro ugdytinio galias (intelektualines, emocines, valios), įgyvendinti ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo specialiųjų poreikių turintiems vaikams pritaikytas programas, kurti ugdytinių galias ir gebėjimus atitinkančią saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, plėtoti partnerystės ryšius su tėvais (globėjais) ir ugdymo įstaigomis (socialiniais partneriais).

  • FILOSOFIJA

   Mes tikime, kad visi vaikai, nepaisant gebėjimų lygio, lyties ar rasės, turi teisę būti ugdomi, vertinami ir skatinami įgyti žinių bei įgūdžių , kurių jiems prireiks gyvenime.

  • VERTYBINĖS NUOSTATOS

   Bendražmogiškų vertybių (žmoniškumo, bendruomeniškumo, asmeninio tobulėjimo) siekimas;
   Tolerancija, pakantumas;
   Pagarbus bendravimas;
   Pareigų, įvardintų mokyklos nuostatuose ir darbo tvarkos taisyklėse vykdymas.

 • PSMDC

  2017 METAI
  • Mokinių skaičius

   25 Neįgalūs vaikai (iš jų 2 ikimokyklinukai)

  • Mokytojai

   16 (iš jų 3 Vyr. mokytojai ir 6 Metodininkai)

  • Specialistai

   28 (iš jų 4 Specialieji pedagogai-logopedai, 1 Socialinis pedagogas, 6 Sveikatos priežiūros specialistai, 7 Soc. darbuotojai ir 10 Soc.darbuotojų padėjėjai)

  • Mokyklos materialiniai ištekliai

   Sporto salė, Aktų salė, Kompiuterių klasė, Kineziterapijos kabinetas, Relaksacijos kambarys, Muzikos kabinetas

   Patalpos pilnai pritaikytos judėjimo
   negalią turintiems ugdytiniams

 • Galerija

  PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
 • Peržiūrėkite Nuotraukų albumus!

 • Dalyvavimas projektuose

  • Projektas „Sveikas esu – gryname ore judu“

   Projekto tikslas – tenkinti ir žadinti vaikų poreikį judėti, skatinti fizinį aktyvumą gryname ore, pasitelkiant įvairias priemones. 2016 m.

  • Projektas „Draugystės ratas“

   Projekto tikslas – skatinti įvairių ugdymo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, draugystę. 2015/2016 m.

  • Projektas „ Tūkstantis saulučių šildo Mūsų širdeles“

   Tikslas – mokyti nuoširdžiai ir geranoriškai bendrauti įvairaus intelekto ir amžiaus vaikus. 2014/2015 m. m.

  • Projektas „Augsiu sveikas“

   Tikslas – ugdyti sveiką gyvenimo būdą. 2014m.

 • Kontaktai

  PSMDC
  • Mus rasite

   Algirdo g. 31,
   LT-35243 Panevėžys

  • Susisiekite

   Tel. 845 43 67 44
   Tel. +370 682 23988.
   pan.smdc@gmail.com

  • Administracijos darbo laikas

   I – IV: 8.00 – 17.00 val.
   V: 8.00 – 15.45 val.
   Pietūs: 12.00 – 12.45 val.