VEIKLOS SRITYS

 • Informacija

  Vizija

  Nuolat tobulėjanti įstaiga, užtikrinanti vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių kokybišką ugdymą bei vykdanti jų medicininę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti visaverčiais visuomenės nariais.

  Misija

  Puoselėti visas neįgalaus centro ugdytinio galias, įgyvendinti individualizuotas ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, teikti reikalingas socialinės globos paslaugas, kurti saugią ugdymo aplinką, plėtoti partnerystės ryšius su tėvais (globėjais) ir ugdymo įstaigomis (socialiniais partneriais).

  Projektinė veikla

  Projektas „Darni mokykla“. Projekto tikslas – sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui; Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus); Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ar ugdymo centrų bendruomenes. Projektas vykdomas 2020 m.

  Tapk savanoriu

  NORI SAVANORIAUTI?

  KREIPKIS!

  Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.

  Savanoriškas darbas gali būti vienkartinė pagalba vienos dienos renginyje, konferencijoje, seminare, šventėje arba kasdienė pagalba proto negalios asmenims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, ar koks nors kitas kasdienis darbas pasirinktoje organizacijoje.

  Kodėl verta savanoriauti? Savanoriaudamas žmogus pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, jaučiasi reikalingas, įgyvendina savo iniciatyvas, realizuoja save, įgauna naujos darbinės, kūrybinės bei socialinės patirties.

  Daugiau informacijos telefonu 867661455, ieva.matkeviciute@gmail.com

  Specialisto puslapis

  informacija ruošiama

  Saugumas (COVID 19)