Kvietimas dalyvauti konkurse

Tikslas – ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių, socialinių paslaugų gavėjų kūrybiškumą, meninę saviraišką, skatinti jų kūrybinį aktyvumą bei patirti kūrybinį džiaugsmą, papuošti edukacines erdves.

Konkurso pradžia 2022 kovo mėn. 1d.,

Konkurso pabaiga – 2022 balandžio mėn. 11d.

Visi dalyviai konkurso eiga ir rezultatus gali talpinti viešoje Facebook grupėje “Atverkime duris pavasariui!”

Skip to content