Vizija – nuolat tobulėjanti įstaiga, užtikrinanti vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių kokybišką ugdymą bei vykdanti jų medicininę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti visaverčiais visuomenės nariais.

Misija – puoselėti visas neįgalaus centro ugdytinio galias, įgyvendinti individualizuotas ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, teikti reikalingas socialinės globos paslaugas, kurti saugią ugdymo aplinką, plėtoti partnerystės ryšius su tėvais (globėjais) ir ugdymo įstaigomis (socialiniais partneriais).

Filosofija – mes tikime, kad visi vaikai, nepaisant gebėjimų lygio, turi teisę būti ugdomi, vertinami ir skatinami įgyti žinių bei įgūdžių, kurių jiems prireiks gyvenime.

Vertybinės nuostatos – tobulėjimas, individualizacija, empatija, konfidencialumas, pasitikėjimas klientu ir pagarba jam, bendradarbiavimas.

Skip to content